Spridarfäste och bomfäste i kolfiber

Jag började med att CAD modellera upp spridarfästet efter storlek och vinklar utifrån Selden beslaget. Som vi haft på aluminiummasten, ökade tjockleken på godset till 2,0 mm och fick till lite släppvinklar. Mot denna formade jag en han och honform att klämma kolfiber väven i mellan. Dessa 3d printades och våtslipades, tejpade med brun packtejp och smordes in med släpp släppmedel.

Ca 10 lager 200 grams matta blir 2 mm tjockt. Klippte till bitar som skall forma U-et utmed masten, i dessa klipptes ett jack på var sida för spridarna. Där efter bitar som passade i spridarfästena samt remsor av riktad kolfiber att binda samman dem med. Kolfiberväv bitarna blöttes med epoxi och varvades ner i formen. Han formen pressades ner med hjälp av skruvtvingar för att pressa ur över flödig epoxi.

Efter att fästet rensågats och slipats vägde det ca 110 gram och känns hårt som stål.