Har påbörjat ombyggnad av min gamla hemsida.

Här kommer ni givet vis hitta igen den info som funnits på den gamla hemsida. Dock i ny och lite omarbetad form.
Det blir några veckors utforskande av WordPress som verktyg för detta skall ske. Dock kanske det inte var rätt läge just nu då det är fullt med projekt i BBS (Bike & Boat Shed).

Familjebåten (NF) Alma skall få motorn genomgången.
Gullvingen skall besiktigas.
GSXRen behöver en ny packbox i framgaffeln samt oljebyte.

För D-kanoten Embla:
Det nya gippande kolfiber centerbordet skall färdigställas.
Kolfiber mast byggs.
Ny fock skall sys.

Så sysslolös är jag inte i dessa karantänstider är jag i verkstadskarantän.

Hälsningar Kalle i BBS