D -kanot SWE 141 Fixidé
Forna kappseglingskanoten

Segelkanoten har varit i min ägo 1989--2002. Den har genomgåt en mängd renoverings och ombyggnads faser.

En D-kanot byggd efter Elita ritningen. Nu är blybarlasten bortagen och är en E-kanot per definition trots "D"et i seglet. 

Här kan du titta på eller ladda hem pdf filer på ritningar.