Ny rigg till RJ 222. Jämförelse mot original RJ

 

Riggritning

Riggbild

Rullklyvare

Verkligheten

 

Riggberäkning PDF

Riggritning PDF

Måttjämförelse med standard RJ.ns mått inom parantes.

Mastlik 10 000 mm (9 200 mm)
Bomlik 3 300 mm (3 100 mm)
Storsegel 23,9 m2 (16,4 m2)
Självslående fock 10,5 m2 (Fock 9,3 Genua 2 15 m2)
Rullklyvare 20,7 m2 (Genua 1 20 m2)
Krysställ 34,4 m2 (26 m2)