Development projects / Utvecklingsprojekt

Rigg konstruktion RJ 85 SWE 222 beräkningar och dimensionering.

 

 

Båtar som har eller varit i min ägo.

D 141. D-kanot bygd på Pelle Lawner.s E-lita  konstruktion.

IC SWE 51